Pro média

MÉDIA A AKREDITACE

O novinářskou akreditaci je možné zažádat u Ing. Kateřiny Kubatkové, a to telefonicky (720521983) nebo emailem (k.kubatkova@hclitomerice.cz).

V případě kladného vyřízení bude připravena celosezónní / jednorázová akreditace k vyzvednutí po domluvě na recepci Kalich Areny nebo na pokladně ve Švermově ulici. Při převzetí akreditace je nutno předložit platný novinářský průkaz nebo doklad totožnosti.

Akreditace je určena výhradně osobě, na kterou je vystavena. Zakazuje se zapůjčování osobám jiným. Akreditace opravňuje přístup do zón, které jsou uvedeny na zadní straně karty. Ztrátu či poškození akreditace nahlaste na email k.kubatkova@hclitomerice.cz. Jakékoliv zneužití akreditace nebo porušení ustanovení bude mít za následek okamžité odebrání akreditace.

Pozápasové rozhovory: Budou probíhat pouze osobně v útrobách Kalich Areny, a to vždy po domluvě.