Informace o lize

Systém soutěže

1. část

- 14 družstev čtyřkolově každý s každým (52 utkání)

2. část

a) Předkolo play-off:

- družstva, umístěná po 1. části na 7. - 10. místě hrají na 3 vítězná utkání s tím, že pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře (3-5 utkání). Vítězná družstva postupují do 3. části - „Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“.

b) O udržení:

- družstva, umístěná po 1. části na 11. - 14. místě, se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, umístěné po této části soutěže na posledním místě, sestupuje do II. ligy ČR.

3. část - Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH:

- družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dvě vítězná družstva z části 2a) - „Předkolo play-off“ sehrají 2 kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěním nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším atd. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného hůře (4-14 utkání); vítězná družstva ze semifinále postupují do „baráže“ o účast v ELH; vítězem WSM ligy ČR pro sezónu 2016/2017 se stává družstvo, které se v 1. části umístilo lépe mezi družstvy, která získala právo postupu do „baráže“ o účast v ELH.

Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení, obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají se třemi různými střelci z každého družstva.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení, obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají s pěti různými střelci z každého družstva.

Technické normy

1. Organizace utkání

1.1.       Družstvo klubu WSM ligy (dále také jen jako „Klub“) je pro utkání WSM ligy povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:

a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.

1.2.       V utkání WSM ligy  může dle čl. 1.1. těchto technických norem za družstvo nastoupit maximálně 22 hráčů, a to následovně:

- 2 brankáři bez omezení věku

- 20 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1996 a starší) s tím, že do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.3.       V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.4.       V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1994 a starší). Z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1993 - 1995), z II. ligy ČR mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1994 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1996 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy.

1.5.       V utkání WSM ligy mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči juniorské, případně dorostenecké kategorie (tj. hráči ročníku 1997 a mladší), kteří v soutěži WSM liga mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.6.       Hráč smí v jednom kole nastoupit pouze za jeden Klub. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.

1.7.       Evidence trestů dle čl. 529 odst. 1. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.8.       Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.

1.9.       Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“, nebude-li v jednotlivých případech rozhodnuto kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 80 ze dne 4. 7. 2016 jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích, utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.